Bedrijfschap Afbouw

Wat is het BA?

Het BA is een organisatie van en voor álle bedrijven en vakmensen die in de Afbouwbranche werken. Via het BA vormen zij een collectief, en dat is belangrijk want samen bereik je meer dan alleen.

BA staat voor Bedrijfschap Afbouw. Een bedrijf- of productschap is een openbaar bestuurslichaam, te vergelijken met bijvoorbeeld de provinciale overheid. Alleen bestuurt zo’n schap niet een provincie, maar staat het belang van een specifieke branche voorop.

Niet alle branches in Nederland hebben een schap, die keuze is aan de branches zelf. Als de ondernemers en werknemers in een branche een schap willen oprichten, zullen ze daartoe een verzoek moeten indienen bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze kan dan met een algemene maatregel van bestuur het schap officieel in het leven roepen. Maar voordat de Minister daartoe overgaat, moet de Sociaal-Economische Raad (SER) hem daarover adviseren. In haar advies stelt de SER onder meer vast of de ondernemers- en werknemersorganisaties die het schap willen oprichten de hele sector in voldoende mate vertegenwoordigen.
Bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan door de branche of een representatieve subsector een verzoek worden ingediend om de reikwijdte van het schap te wijzigen. Bij het bestuur van het schap moet dan wel eerst om aanpassing van de reikwijdte worden verzocht.

Ondernemers- en werknemersorganisaties in de Afbouwbranche vinden het belangrijk dat hun sector zo’n collectieve organisatie heeft. Daarom hebben zij een verzoek ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het verzoek tot oprichting is op 21 december 2006 toegewezen per Koninklijk Besluit.

Kiest een branche ervoor een schap op te richten, dan betekent dat dat alle ondernemers in die branche onder dat schap vallen. Dat staat in de Wet op de bedrijfsorganisatie die van toepassing is op alle bedrijfs- en productschappen. Ook het BA valt onder deze wet. Elk bedrijf in de Afbouwbranche is dus verplicht aan het BA deel te nemen.

In diezelfde Wet op de bedrijfsorganisatie staan ook de regels waaraan het BA zich heeft te houden. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Economische Zaken en de Sociaal-Economische Raad (SER) houden er toezicht op dat dat ook gebeurt.

Wilt u meer weten over wat het BA is en doet, dan kunt u het instellingsbesluit downloaden en de brochure ‘Meerwaarde van en voor de sector’.
Ook zijn er aparte brochures voor de blokken- en elementenstellerssector, de plafond- en wandsector, de stukadoors- en afbouwsector en de vloeren- en terrazzosector.

Wilt u meer over weten over de bedrijfschappen in het algemeen, dan kunt u een kijkje nemen op de site van de SER of de SER-brochure downloaden.